วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
   ข่าวต่างประเทศ < กลับ
    ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) กล่าวถึงนโยบายของสหรัฐฯ ที่ให้ความสำคัญต่อเอเชีย
 
สหรัฐฯ ไม่มีแผนสร้างฐานทัพใหม่ในเอเชีย โดย พล.ร.อ.ซามูเอล เจ ล็อคเลียร์ ผบ.กองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) กล่าวเมื่อ 1 ก.พ.56 ว่า การที่สหรัฐฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อเอเชียมากขึ้น มิได้หมายถึงการสร้างฐานทัพขึ้นใหม่ในเอเชีย แต่สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินยุทธศาสตร์ในรูปแบบการประสานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยร่วมกับประเทศพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิก    5 ประเทศ (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไทย) เฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียที่จะเป็นเสาหลักสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำหรับกรณีพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในการอ้างกรรมสิทธิ์หมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกนั้น ผบ.กองกำลัง USPACOM เห็นว่าไม่ควรมีการข่มขู่หรือการแทรกแซงทางทหาร พร้อมทั้งว่าการจัดทำแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ในน่านน้ำต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศ รวมทั้งจีน ควรต้องปฏิบัติตาม