สถานการณ์ไซเบอร์

Cybersecurity

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
ไม่มีไฟล์แนบ

ข้อมูลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสหรัฐรั่วไหลกว่า ๑.๓ ล้านคน

เว็บไซต์ zdnet.com รายงานเมื่อ ๔ ม.ค. ๖๔ ว่า โรงพยาบาล Broward Health ในสหรัฐฯ ได้แจ้งเตือนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกว่า ๑.๓ ล้านคนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลประวัติทางการแพทย์หรือเวชระเบียนได้ถูกละเมิด โดยผู้บุกรุกได้เข้าสู่เครือข่ายของโรงพยาบาลผ่านสำนักงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์ ที่เป็นบริษัทตัวแทนและได้รับอนุญาติให้สามารถเข้าถึงระบบให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล Broward Health ซึ่งข้อมูลที่รั่วไหล ได้แก่  ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ ข้อมูลบัญชีประกันภัย หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ และประวัติเข้ารับการรักษา โดยมีผู้รับผลกระทบทั้งหมด ๑,๓๕๗,๘๗๙ คน

สำหรับอาชญากรแล้วข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลนั้น อาจมีมูลค่ามากกว่าข้อมูลบัตรเครดิต โดยข้อมูลดังกล่าวอาจขายได้ในราคาสูงถึง ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรืออาจมากกว่านั้นในเว็บไซต์ตลาดมืด เพราะอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด อาทิ การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลปลอม ใบสั่งยาปลอม หรือ การแสดงตัวตนปลอม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำมาขู่กรรโชกหรือแบล็กเมลเหยื่อที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลได้ หรือแม้แต่การใช้สิทธิเรียกร้องประกันในทางที่ผิดและการขอคืนภาษี อย่างไรก็ตาม สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ของสหรัฐฯ ได้ตรวจพบและควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน และได้ว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น