ข่าวสารและความรู้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : July 19, 2022, 9:45 a.m.
อ่าน : 100

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : July 19, 2022, 9:45 a.m. อ่าน : 100

ไฟล ์ 1: ผลการประชุม ครม._18_07_65 (pdf)