ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 4, 2022, 4:03 p.m.
อ่าน : 83

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 4, 2022, 4:03 p.m. อ่าน : 83

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะ ไซเบอร์ กิจกรรม 2 040865 (pdf)