ข่าวสารและความรู้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 5, 2022, 12:47 p.m.
อ่าน : 138

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 5, 2022, 12:47 p.m. อ่าน : 138

ไฟล ์ 1: สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 2 สิงหาคม 2565 (pdf)