ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 8, 2022, 7:03 p.m.
อ่าน : 74

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวกรองด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 8, 2022, 7:03 p.m. อ่าน : 74

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา AI กิจกรรมที่ 2 080865 (pdf)