ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 16, 2022, 6:24 a.m.
อ่าน : 59

ประกาศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 16, 2022, 6:24 a.m. อ่าน : 59

ไฟล ์ 1: ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 150865 (pdf)