ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 1, 2022, 9:05 a.m.
อ่าน : 1102

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป (ปี 2565)

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 1, 2022, 9:05 a.m. อ่าน : 1102

ไฟล ์ 1: ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขัน ฯ 7 ตำแหน่ง (pdf)