ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 19, 2022, 2:09 p.m.
อ่าน : 159

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 19, 2022, 2:09 p.m. อ่าน : 159

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเชื่อมโยงระบบสื่อสารการพัฒนาระบบสารสนเทศ งบ๒๕๖๖ 190965 (pdf)