ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 21, 2022, 9:20 a.m.
อ่าน : 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 21, 2022, 9:20 a.m. อ่าน : 20

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ๒๕๖๖ (pdf)