ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 7, 2022, 3:07 p.m.
อ่าน : 468

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับเปลี่ยนระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital Voice Over IP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 7, 2022, 3:07 p.m. อ่าน : 468

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับเปลี่ยนระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ (pdf)