ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 14, 2022, 10:50 a.m.
อ่าน : 60

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 14, 2022, 10:50 a.m. อ่าน : 60

ไฟล ์ 1: ประกาศรับสมัคร พขร. พร้อมใบสมัคร (pdf)