ข่าวสารและความรู้

สถานการณ์ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : Dec. 6, 2022, 7 a.m.
อ่าน : 67

ญี่ปุ่นมีแผนจะเพิ่มงบประมาณทางทหารจำนวน 318,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : Dec. 6, 2022, 7 a.m. อ่าน : 67

ญี่ปุ่นมีแผนจะเพิ่มงบประมาณทางทหารจำนวน 318,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สนข.TRT รายงานเมื่อ 5 ธ.ค.65 ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มงบประมาณทางทหารจำนวน 318,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีก 5 ปีข้างหน้า (2566 – 2070) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับเดิม 1.5 เท่า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านป้องกันประเทศเฉพาะอย่างยิ่งการชิงโจมตีก่อน (Preemptive strike) ซึ่งขัดต่อหลักการของญี่ปุ่นที่เน้นการป้องกันตนเองจากศัตรู ทั้งนี้ นายฟูมิโอะ คิชิดะ นรม.ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการแก้ไขยุทธศาสตร์ความมั่นคงระยะกลางและระยะยาว จึงมีนโยบายเพิ่มงบประมาณทางทหารมากกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้สามารถใช้การชิงโจมตีก่อน โดยสั่งการให้ รมว.กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลังวางแผนด้านงบประมาณร่วมกัน