ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : March 14, 2023, 7:07 p.m.
อ่าน : 1428

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : March 14, 2023, 7:07 p.m. อ่าน : 1428

ไฟล ์ 1: รับสมัครพนักงานราชการ (pdf)