ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : May 18, 2023, 3:45 p.m.
อ่าน : 81

ราคากลางจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ กิจกรรมที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : May 18, 2023, 3:45 p.m. อ่าน : 81

ไฟล ์ 1: ราคากลางจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ฯ กิจกรรมที่ 1 (pdf)