ข่าวสารและความรู้

สถานการณ์ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : May 30, 2023, 5:52 a.m.
อ่าน : 165

ประเทศอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรเสี่ยงเกิดปัญหาหมอกควันนานกว่าปกติ

เผยแพร่เมื่อ : May 30, 2023, 5:52 a.m. อ่าน : 165

เมื่อ 29 พ.ค.66 สนข. Channel News Asia รายงานอ้างประกาศศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre: ASMC) ประกาศแจ้งเตือนระดับ 1 จากทั้งหมด 3 ระดับ ว่า ประเทศอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทร ซึ่งประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และภาคใต้ของไทย เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งตั้งแต่เดือน มิ.ย.66-ต.ค.66 ซึ่งคาดว่าฤดูแล้งในปีนี้ระยะเวลาและสภาพอากาศจะแล้งมากกว่าปกติ เพราะปรากฏการณ์เอลนีโญ โดย ASMC คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีจุดความร้อน (Hotspot) และหมอกควันพิษข้ามแดนมากกว่าช่วงปี 2563 - 2565 ซึ่งสภาพภูมิอากาศโลกอยู่ในภาวะลานีญา และแนะนำว่าควรเตรียมมาตรการระงับไฟและหมอกควันพิษในภูมิภาคให้พร้อม