ข่าวสารและความรู้

สถานการณ์ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : May 30, 2023, 5:38 p.m.
อ่าน : 104

มาเลเซียตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือในทวีปเอเชีย

เผยแพร่เมื่อ : May 30, 2023, 5:38 p.m. อ่าน : 104

สนข.VNA รายงานเมื่อ 29 พ.ค.66 อ้างสำนักงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซีย กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ว่า มาเลเซียตั้งเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือ (shipbuilding and ship repair-SBSR) ในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างเรือที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอุตสาหกรรม SBSR ของมาเลเซียสามารถดึงดูดการลงทุนเมื่อปี 2565 ได้ 363 ล้านริงกิต (2,738 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 451.7 จากปี 2564 ประกอบกับรัฐบาลมาเลเซียขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีและยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม SBSR จนถึง 31 ธ.ค.70 คาดว่าจะสร้างโอกาสการจ้างงานมากขึ้น ทั้งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม