ข่าวสารและความรู้

สถานการณ์ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : May 31, 2023, 6:09 a.m.
อ่าน : 96

AICHR และ EU หารือประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

เผยแพร่เมื่อ : May 31, 2023, 6:09 a.m. อ่าน : 96

สนง.กิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (European External Action Service-EEAS) รายงานเมื่อ 29 พ.ค.66 ถึงผลการประชุม AICHR Regional Consultation ระหว่าง 29-30 พ.ค.66 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR) ร่วมกับสหภาพยุโรป (European Union-EU) โดยที่ประชุมหารือประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนนโยบาย ความร่วมมือ และการปกป้องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ภายใต้แผนปฏิบัติการการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป ห้วงปี 2566-2570 รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้กรอบ ASEAN-EU Policy Dialogue on Human Rights