ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : May 31, 2023, 1:16 p.m.
อ่าน : 693

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : May 31, 2023, 1:16 p.m. อ่าน : 693

ไฟล ์ 1: ประกาศรายชื่อรับการประเมินครั้งที่ 2 (พรก.)(1) (pdf)