ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 11, 2023, 7:09 p.m.
อ่าน : 470

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 11, 2023, 7:09 p.m. อ่าน : 470

ไฟล ์ 1: สำเนา ประกาศรับสมัครสอบ ปี 66 (pdf)