ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 15, 2023, 11:27 a.m.
อ่าน : 236

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สขช.

เผยแพร่เมื่อ : Aug. 15, 2023, 11:27 a.m. อ่าน : 236

ไฟล ์ 1: ประกาศขึ้นบัญชี พรก (pdf)