ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 13, 2023, 4:07 p.m.
อ่าน : 35

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (3)

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 13, 2023, 4:07 p.m. อ่าน : 35

ไฟล ์ 1: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (3) (pdf)