ข่าวสารและความรู้

สถานการณ์ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 19, 2023, 5:45 p.m.
อ่าน : 32

กัมพูชาและจีนเรียกร้องให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและอาเซียนเพิ่มขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 19, 2023, 5:45 p.m. อ่าน : 32

 นสพ. Khmer Times รายงานเมื่อ 19 ก.ย.66 อ้างถ้อยแถลงของนายฮุน มาเนต นรม.กัมพูชา และนายหลี่ เฉียง นรม.จีน ระหว่างเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo หรือ CAEXPO) และการประชุมส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business and Investment Summit หรือ CABIS) ครั้งที่ 20 ที่เมืองหนานหนิง จีน เมื่อ 17 ก.ย.66 โดยนายฮุน มาเนต เรียกร้องให้อาเซียนและจีนเสริมสร้างความร่วมมือและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เปิดตลาดและปรับปรุงการเชื่อมต่อ มีความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน มีกำลังการผลิตที่เชื่อมโยงกับอุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ขณะเดียวกัน อาเซียนและจีนควรแสดงให้นานาชาติเห็นประโยชน์ของความร่วมมือแบบพหุภาคีที่ไม่เอนเอียงไปด้านในด้านหนึ่ง ขณะที่ นรม.จีนเน้นย้ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและชัดเจนที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และทั้งสองฝ่ายจะมุ่งมั่นร่วมกันในการจัดการกับความท้าทายระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลดความยากจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล