ข่าวสารและความรู้

สถานการณ์ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 19, 2023, 5:46 p.m.
อ่าน : 29

ไต้หวันเตือนออสเตรเลียให้ระวังการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีน

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 19, 2023, 5:46 p.m. อ่าน : 29

นสพ.Sydney Morning Herald รายงานเมื่อ 18 ก.ย.66 เผยแพร่บทสัมภาษณ์นาย Douglas Hsu หัวหน้าคณะผู้แทนไต้หวันประจำออสเตรเลียระบุว่า ออสเตรเลียจำเป็นต้องเฝ้าระวังการพัฒนาความสัมพันธ์ และการยกระดับความร่วมมือทางการค้ากับจีน เนื่องจากจีนมักจะชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการทำข้อตกลงแบบทวิภาคี แต่แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามผลักดันให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศตะวันตก โดยใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครอง นาย Hsu ยังให้ความเห็นว่า ในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จีนมีพฤติกรรมด้านการทหารที่ก้าวร้าวมากขึ้น ดังนั้น ระหว่างการเดินทางเยือนจีนของนายแอนโทนี อัลบาเนซี นรม.ออสเตรเลีย ออสเตรเลียต้องแสดงจุดยืน อย่างชัดเจนว่า จะไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงสถานะดั้งเดิมฝ่ายเดียวโดยใช้กำลังในช่องแคบไต้หวัน