ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 26, 2023, 3:13 p.m.
อ่าน : 800

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 26, 2023, 3:13 p.m. อ่าน : 800

ไฟล ์ 1: กำหนดวัน เวลา สอบ ขรก(ทั่วไป)_230926_151313 (pdf)