ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 26, 2023, 3:16 p.m.
อ่าน : 1077

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 26, 2023, 3:16 p.m. อ่าน : 1077

ไฟล ์ 1: รายชื่อผู้สมัคร (ทั่วไป)_230926_151442 (pdf)