ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 29, 2023, 7:35 p.m.
อ่าน : 381

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 29, 2023, 7:35 p.m. อ่าน : 381

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบ...แลต้น... ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (pdf)