ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 29, 2023, 7:36 p.m.
อ่าน : 395

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมชะอำ

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 29, 2023, 7:36 p.m. อ่าน : 395

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบแลต้น ประจำป_230929_193630 (pdf)