ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 29, 2023, 7:37 p.m.
อ่าน : 374

ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

เผยแพร่เมื่อ : Sept. 29, 2023, 7:37 p.m. อ่าน : 374

ไฟล ์ 1: ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวด...งเหมา...้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (pdf)