ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : Oct. 20, 2023, 10:27 a.m.
อ่าน : 789

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภททั่วไป (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ

เผยแพร่เมื่อ : Oct. 20, 2023, 10:27 a.m. อ่าน : 789

ไฟล ์ 1: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์_231020_102730 (pdf)