ข่าวสารและความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : Oct. 27, 2023, 3:05 p.m.
อ่าน : 463

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : Oct. 27, 2023, 3:05 p.m. อ่าน : 463

ไฟล ์ 1: ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (pdf)