ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 16, 2023, 3:38 p.m.
อ่าน : 366

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 257,201.25 บาท

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 16, 2023, 3:38 p.m. อ่าน : 366

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ_231116_153734 (pdf)