ข่าวสารและความรู้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 20, 2023, 11:19 a.m.
อ่าน : 350

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศทส. ราคา 11,128 บาท

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 20, 2023, 11:19 a.m. อ่าน : 350

ไฟล ์ 1: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศทส. ราคา 11,128 บาท (pdf)