ข่าวสารและความรู้

สถานการณ์ต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 20, 2023, 5:17 p.m.
อ่าน : 413

กัมพูชาเร่งสร้างท่าอากาศยานเพิ่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและคมนาคมขนส่ง

เผยแพร่เมื่อ : Nov. 20, 2023, 5:17 p.m. อ่าน : 413

 นสพ. Khmer Times รายงานเมื่อ 20 พ.ย.66 อ้างถ้อยแถลงของนายเมา ฮาวรรณัล รมต.กำกับดูแลสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (State Secretariat of Civil Aviation–SSCA) ว่า กัมพูชาอยู่ระหว่างก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเพิ่มจำนวน2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตโช-ตาเขมา ใน จ.กันดาล และ จ.ตาแกว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567และ ท่าอากาศยานนานาชาติ Dara Sakor จ.เกาะกง ที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมเปิดใช้งาน นอกจากนี้ กัมพูชายังเตรียมจะก่อสร้างท่าอากาศยานอีก 2 แห่งใน จ.มณฑลคีรี (ติดชายแดนเวียดนาม) และ เกาะรง จ.พระสีหนุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ