Slider
ประกาศ กรณีพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ แจ้งสายด่วนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โทร 1299 สำนักงาน ป.ป.ช. โทร 1205 สำนักงาน ป.ป.ท. โทร 1206

รายงานสถานการณ์ต่างประเทศ RSS Feed

 • มาเลเซียเรียกร้องให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน (17/09/2562) สนข.Bernama รายงานอ้างถ้อยแถลง Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail รอง นรม.มาเลเซีย เมื่อ 16 ก.ย.62 ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดน โดยจะต้องมีข้อตกลงและกลไกการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว ขณะที่มาเลเซียก็จะพยายามแก้ไขปัญหาหมอกควันด้วยการทำฝนเทียม ทั้งนี้ ปัจจุบันมาเลเซียและสิงคโปร์กำลังเผชิญปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนจากไฟป่าในอินโดนีเซีย ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างยิ่ง
 • หมู่เกาะโซโลมอนตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน (17/09/2562) สนข. Reuters รายงานเมื่อ 16 ก.ย.62 ว่า หมู่เกาะโซโลมอนได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน และจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแทน โดยนาย Joseph Wu รมว.กต.ไต้หวัน แถลงในวันเดียวกันว่าจะปิด สอท.ไต้หวัน/โฮเนียรา และเรียกตัวนักการทูตทั้งหมดกลับในทันที กับทั้งประณามการกระทำของจีน ว่าเป็นการใช้เงินซื้อพันธมิตรทางการทูต (dollar diplomacy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภานิติบัญญัติของไต้หวันที่จะมีขึ้นใน ม.ค.63 จึงเรียกร้องให้ประชาชนไต้หวันยึดมั่นในอธิปไตยของไต้หวัน เสรีภาพ และประชาธิปไตย ทั้งนี้ การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันไต้หวันเหลือพันธมิตรทางการทูตเพียง 16 ประเทศ โดยนับแต่ น.ส.ไช่ อิงเหวิน ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี 2559 มีถึง 6 ประเทศที่ตัดสัมพันธ์กับไต้หวัน จึงคาดว่าจะกระทบต่อความนิยมของประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ด้วย
 • มาเลเซียส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับลาวในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตลาว-มาเลเซียครบรอบ 53 ปี (17/09/2562) สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานเมื่อ 16 ก.ย.62 อ้างถ้อยแถลงนาย Mohd Aini Atan ออท.มาเลเซีย/เวียงจันทน์ ในโอกาสวันชาติและวันก่อตั้งกองทัพมาเลเซีย เมื่อ 13 ก.ย.62 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ว่า ปี 2562 เป็นวาระครบรอบ 53 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตลาว-มาเลเซีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้รักษาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจ การเคารพกัน ความปรารถนาดี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากมาเลเซียจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแล้ว ยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยห้วง ม.ค.-ก.ค.62 มีชาวลาวเดินทางท่องเที่ยวมาเลเซีย 15,881 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากห้วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่นักลงทุนมาเลเซียเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ 4 ในลาวเมื่อปี 2561 โดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ การธนาคาร และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ มาเลเซียยังได้มอบทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของลาวจำนวน 1,578 คน ในห้วงปี 2529-2562
 • เว็บไซต์ นสพ.Hanoitimes รายงานเมื่อ 16 ก.ย.62 โดยยกตัวอย่างตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเติบโตเป็น 2 เท่าในเวียดนามและฟิลิปปินส์ เนื่องจากปัญหาขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ การชุมนุมประท้วงในฮ่องกง และกรณีรัฐบาลจีนยุติการอนุมัติใบอนุญาตท่องเที่ยวรายบุคคลให้แก่ไต้หวันเมื่อ ส.ค.62 โดยในห้วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีชาวเกาหลีใต้เดินทางมายังเอเชีย ตอ.ต.มากกว่าปี 2561 ประมาณร้อยละ 20 นอกจากนี้ ความใกล้ชิดกับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกปัจจัย ซึ่งทำให้เวียดนามเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ได้มากกว่าไทยหรืออินโดนีเซีย ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังวางแผนจะเปิด สกญ./ดานัง ของเวียดนาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
 • สนข. Reuters รายงานเมื่อ 16 ก.ย.62 อ้างรายงานของคณะสืบสวนหาข้อเท็จจริงของสหประชาชาติ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ประมาณ 1,300 คน ว่า ชาวโรฮีนจาที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาประมาณ 600,000 คน ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพน่าเวทนา และยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกล้างเผ่าพันธุ์ โดยทางการเมียนมาล้มเหลวในการป้องกันการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮีนจาและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ สภาพดังกล่าวส่งผลให้คงเป็นไปไม่ได้ที่ชาวโรฮีนจาที่หลบหนีไปเกือบ 1,000,000 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบังกลาเทศ จะกลับไปยังเมียนมา รายงานดังกล่าวระบุด้วยว่ากองกำลังของเมียนมาทรมานและปฏิบัติไม่ดีต่อชาวโรฮีนจา ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ
 • เว็บไซต์ นสพ.Hanoitimes รายงานเมื่อ 16 ก.ย.62 โดยยกตัวอย่างตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเติบโตเป็น 2 เท่าในเวียดนามและฟิลิปปินส์ เนื่องจากปัญหาขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ การชุมนุมประท้วงในฮ่องกง และกรณีรัฐบาลจีนยุติการอนุมัติใบอนุญาตท่องเที่ยวรายบุคคลให้แก่ไต้หวันเมื่อ ส.ค.62 โดยในห้วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีชาวเกาหลีใต้เดินทางมายังเอเชีย ตอ.ต.มากกว่าปี 2561 ประมาณร้อยละ 20 นอกจากนี้ ความใกล้ชิดกับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกปัจจัย ซึ่งทำให้เวียดนามเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ได้มากกว่าไทยหรืออินโดนีเซีย ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังวางแผนจะเปิด สกญ./ดานัง ของเวียดนาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
 • เว็บไซต์ นสพ.Vietnamnet Global รายงานเมื่อ 16 ก.ย.62 ว่า ถึงแม้การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเวียดนามจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่พลังงานที่ผลิตได้ไม่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการภายในประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี โดยเวียดนามต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอื่น อาทิ โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน ก๊าซ และน้ำ นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดอื่นๆ เช่น ความสามารถของสายส่งพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพต่ำ ระบบการส่งใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป ประกอบกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าหลายโครงการดำเนินไปอย่างล่าช้ากว่ากำหนด ขณะที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนามเตือนว่า เวียดนามจะขาดแคลนไฟฟ้าในปี 2564-2568 แม้บริษัท EVN ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในเวียดนาม จะระดมแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี เวียดนามจะเริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติปริมาณ 1,000-4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรในห้วงระหว่างปี 2564-2568 และจะเพิ่มเป็น 6,000-10,000 ล้านลูกบาศก์เมตร นับตั้งแต่ปี 2569
 • สนข.เอเอฟพีรายงานเมื่อ 16 ก.ย.62 อ้าง สนง. สถิติแห่งชาติจีนว่า ความตึงเครียดดังกล่าวเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจใน ส.ค. 62 ที่อ่อนแอทั้งทางด้านการลงทุน การขายปลีกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งตกลงต่ำที่สุดในรอบ 17 ปี (อยู่ที่ร้อยละ 4.4) ตัวเลขสำคัญทั้งสามภาคเศรษฐกิจต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ประกอบกับความไม่แน่นอนและความไม่มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับกระแสกดดันในช่วงขาลงของเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางสงครามการค้าที่ยังคงยื้ดเยื้อระหว่างจีนกับสหรัฐฯ คาดว่าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในปี 2562 เติบโตในเกณฑ์ร้อยละ 6.0 หรือมากกว่าลำบาก ทั้งนี้ GDP จีนขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ในไตรมาสที่ 2/2562 ต่ำที่สุดในรอบเกือบ 30 ปี
 • ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ทวีตข้อความเมื่อ 15 ก.ย.62 กรณีโรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่งของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี โดยระบุว่า สหรัฐฯ พร้อมโจมตีหากมีข้อพิสูจน์ยืนยันตัวผู้กระทำผิด แต่จะรอฟังท่าทีจากซาอุดีอาระเบียก่อนว่า เชื่อว่าใครอยู่เบื้องหลัง นับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐฯ ขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหารตอบโต้เหตุโจมตี ซึ่งทำให้กำลังผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบียลดลงถึงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ยังได้ทวีตข้อความระบุอนุมัติการปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ในกรณีจำเป็น เพื่อคงอุปทานน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเร่งกระบวนการอนุมัติโครงการท่อส่งน้ำมันต่าง ๆ ทั้งในรัฐเท็กซัสและรัฐอื่น ๆ แล้ว ขณะที่โฆษก กต.จีน แถลงเมื่อ 16 ก.ย.62 เรียกร้องสหรัฐฯ และอิหร่านให้ใช้ความอดทนอดกลั้น เพื่อปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพใน ตอ.กลาง ด้านโฆษก กต.อิหร่าน แถลงว่า ประธานาธิบดีฮะซัน รูฮานี ของอิหร่าน ไม่มีแผนการใด ๆ จะพบกับผู้นำสหรัฐฯ นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่นิวยอร์ก
 • เว็บไซต์ Financial Times รายงานเมื่อ 15 ก.ย.62 ว่า จนท.ธนาคารกลางจากประเทศต่างๆ รวม 26 แห่ง รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหราชอาณาจักร เตรียมหารือกับบริษัท Facebook ใน 16 ก.ย.62 ที่เมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับขอบเขตและการออกแบบสกุลเงินลิบรา (Libra) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัล ที่บริษัท Facebook จัดตั้งขึ้น ก่อนหน้านี้ ฝรั่งเศส และเยอรมนี วิพากษ์วิจารณ์ว่า สกุลเงินลิบราอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน และมีความเสี่ยงต่ออธิปไตยของประเทศในสหภาพยุโรป พร้อมกับเรียกร้องให้สหภาพยุโรปสร้างกฎเกณฑ์สำหรับกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากเงินลิบรา
 • อ่านทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS Feed

ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา RSS Feed


ศูนย์สืบค้นเอกสารวิชาการเชิงยุทธศาสตร์ (สลก.ปษ.)

ความมั่นคงเมือง (Urban Security) ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ในยุค Thailand 4.0 Fin Tech Bitcoin และสกุลเงินเหรียญ Cryptocurrency อื่น ๆ กับผลกระทบความมั่นคงทางไซเบอร์ Mega Trend: ธุรกิจ Startup กับการเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคตโลก
นโยบายจีนเดียว (One–China Policy) ในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ การขยายอิทธิพลทางด้านการทหารของจีนในศตวรรษที่ 21 นัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยในบริบทปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม

ปฏิทินกิจกรรม

 • <center><p>สาร

<p>พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

<p>เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

<p>สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๕ ปี

<p>วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒</center>

  สาร

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๕ ปี

  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

แสดงทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

 • สารจากผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ


 • ประกาศรับสมัคร


แสดงทั้งหมด
E-Book

เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

บทความน่าสนใจ

เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท - หลักปฏิบัติตน
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
จุลสารความมั่นคงศึกษา
ห้องสมุดดิจิทัล สขช.