รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ

19526 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
  นรม.กัมพูชาเสนอแนวทางส่งเสริมการส่งออกข้าวเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
สนข.AKP ของทางการกัมพูชา และ นสพ.Khmer Times รายงานเมื่อ 15 มี.ค. 62 อ้างถ้อยแถลงของ นรม.ฮุน เซน ในพิธีปิดการประชุมประจำปีของ ก.เกษตร ป่าไม้และประมงกัมพูชา เมื่อ 14 มี.ค.62 ว่า กัมพูชายังไม่บรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวปีละ 1 ล้านตัน และไม่เคยชนะเวียดนาม และไทย ในการประมูลเพื่อส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ เนื่องจากข้อจำกัดในการสีข้าว และต้นทุนการผลิตที่สูง โดย นรม.ฮุน เซน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย ร่วมกันศึกษาวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรงสีท้องถิ่น ทั้งยังขอให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อลดการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ อนึ่ง Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัด พณ.กัมพูชาระบุว่า เมื่อปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 626,225 ตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวหอม 493,597 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.82 โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด 170,154 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.17 รองลงมาคือ ฝรั่งเศส (86,050 ตัน) และมาเลเซีย (40,861 ตัน)
18/03/2562
  กัมพูชาแสดงความจริงจังในปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
นสพ.Khmer Times และ สนข.AKP ของทางการกัมพูชารายงานเมื่อ 15 มี.ค.62 ว่าธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเริ่มบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Strategy–AML/CFT) ห้วงปี 2562-2566 ตั้งแต่ 14 มี.ค.62 เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างประสิทธิภาพการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการใช้สถาบันการเงินกัมพูชาในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการก่อการร้าย การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินฯ ของกัมพูชามีขึ้นหลังจากเมื่อ ก.พ.62 คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ประกาศว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน จากปัญหาการทุจริตในระบบตุลาการ และขาดเจตจำนงในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน
18/03/2562
  สิงคโปร์แถลงปฏิเสธกรณี UN ระบุว่าสิงคโปร์ละเมิดมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ
กต.สิงคโปร์แถลงเมื่อ 15 มี.ค.62 ว่าสิงคโปร์ไม่ได้ละเมิดมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของสหประชาชาติ (UN) ตามรายงานของคณะทำงาน UN ที่เผยแพร่เมื่อ 5 มี.ค. 62 ซึ่งอ้างว่าสิงคโปร์ละเมิดมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือสองกรณี คือ 1) อนุญาตให้นายคัง จ็อง กวัน รมว.กระทรวงการขนส่งทางบกและทางทะเลของเกาหลีเหนือพร้อมคณะ เยี่ยมชมท่าเรือนัมโปในสิงคโปร์ เมื่อ ต.ค. 61 ซึ่งเป็นการละเมิดมติคว่ำบาตรด้วยการมีส่วนรู้เห็นในการใช้ท่าเรือนัมโปเป็นท่าส่งออก-นำเข้าสินค้าและอาวุธของเกาหลีเหนือ และ 2)อำนวยความสะดวกการที่เกาหลีเหนือนำรถยนต์ลีมูซีนยี่ห้อ Mercedes-Benz จำนวนหลายคันเข้ามาใช้ในห้วงการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ – เกาหลีเหนือ ครั้งที่ 1 เมื่อ มิ.ย. 61 ซึ่งเป็นการละเมิดมติในการห้ามจัดหาสิ่งฟุ่มเฟือยให้เกาหลีเหนือ โดย กต.สิงคโปร์ตอบโต้ว่าสิงคโปร์ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ละเมิดมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ โดยการเยือนท่าเรือนัมโปของนายคัง จ็อง กวัน เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการประชุมสุดยอดฯ เท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ ขณะที่กรณีรถพาหนะของผู้นำเกาหลีเหนือนั้น สิงคโปร์ยืนยันว่าได้รับคำสั่งจาก UN ซึ่งผ่อนผันให้ฝ่ายเกาหลีเหนือสามารถนำมาใช้ได้ระหว่างช่วงการประชุมสุดยอดฯ ทั้งนี้ กต.สิงคโปร์แถลงย้ำว่าที่ผ่านมาสิงคโปร์ยึดถือพันธะในการปฏิบัติตามข้อมติในการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของ UN อย่างเคร่งครัด
18/03/2562
  เกาหลีเหนืออาจระงับการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ
สนข.Reuters รายงานเมื่อ 15 มี.ค.62 อ้างถึงรายงานข่าวของ สนข.TASS ของรัสเซียและ สนข.AP ว่า นาง Choe Son Hui รมช.กต.เกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือกำลังพิจารณาระงับการเจรจากับสหรัฐฯ ชั่วคราว และอาจทบทวนเรื่องการห้ามการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์ พร้อมกล่าวถึงการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ และเกาเหลีเหนือที่ฮานอย เวียดนาม เมื่อปลาย ก.พ.62 ว่า เกาหลีเหนือไม่ได้ตั้งใจที่จะยอมทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ หรือมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองครั้งนี้ และผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจไม่ยอมทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ หลังจากถูกปฏิเสธคำขอให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อแลกกับการทำลายอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้นำประเทศทั้งสองยังคงดีอยู่
18/03/2562
  เวียดนามขอให้มาเลเซียพิจารณาคดีหญิงเวียดนามที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออย่างเป็นธรรม
นสพ.Vietnam Times รายงานเมื่อ 15 มี.ค.62 ว่า นาง Le Thi Thu Hang โฆษก กต.เวียดนามแถลงเมื่อ 14 มี.ค.62 ขอให้มาเลเซียพิจารณาคดีดังกล่าวอย่างเป็นธรรมเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ น.ส.Doan Thi Huong ซึ่งเวียดนามได้พยายามผลักดันในกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยนายฟ่าม บิงห์ มิงห์ รอง นรม. และ รมว.กต. ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายไซฟุดดิน อับดุลเลาะห์ รมว.กต.มาเลเซีย เกี่ยวกับการพิจารณาคดีดังกล่าว เมื่อ 12 มี.ค.62 นาย เล ทาง ลอง รมว.ยธ. ได้ส่งจดหมายถึง นาย Tommy Thomas อัยการสูงสุดของมาเลเซีย เมื่อ 13 มี.ค.62 นาย Nguyen Quoc Dung รมช.กต.เวียดนาม พบกับนาย Zamruni Khalid ออท.มาเลเซีย/เวียดนาม ขอให้ศาลมาเลเซียพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งปล่อยตัว น.ส. Huong
18/03/2562
  ตร.อินโดนีเซียพบวัตถุระเบิดหนักรวม 300 กก.ในบ้านพักผู้ก่อการร้ายกลุ่ม JAD
เว็บไซต์ The Defense Post รายงานว่า พล.ต.ต.Dedi Prasetyo โฆษก สตช.อินโดนีเซียแถลงเมื่อ 14 มี.ค.62 ว่า ตร.อินโดนีเซียตรวจค้นบ้านพักของนาย Abu Hamzah สมาชิกก่อการร้ายกลุ่ม Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ในเมือง Sibolga จ.สุมาตราเหนือ พบวัตถุระเบิดชนิดต่าง ๆ รวมประมาณ 300 กก. ในบ้านพัก โดย ตร.อินโดนีเซียมุ่งสืบสวนถึงแหล่งที่มาของระเบิดและเส้นทางการเงินของกลุ่ม JAD ซึ่งการพบระเบิดจำนวนมากดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม JAD ยังคงมีศักยภาพสูง ทั้งนี้ กลุ่ม JAD เป็นกลุ่มก่อการร้ายอินโดนีเซียที่สวามิภักดิ์กับกลุ่ม Islamic State (IS) และถูกทางการอินโดนีเซียปราบปรามอย่างหนักหลังจากก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวในโบสถ์คริสต์ ที่เมืองสุราบายา เมื่อ พ.ค.61 โดยสมาชิกกลุ่ม JAD ถูกจับกุมและสังหารไปแล้ว 396 คน
18/03/2562
  เกิดเหตุกราดยิงในมัสยิด 2 แห่งที่นครไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์
สื่อท้องถิ่นในนิวซีแลนด์รายงานเมื่อ 15 มี.ค.62 ว่า ช่วงเวลา 13.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เกิดเหตุกราดยิงในมัสยิด Al Noor และมัสยิด Linwood ใจกลางนครไครสต์เชิร์ช ขณะมีผู้เข้าร่วมศาสนพิธีสวดมนต์วันศุกร์ ประมาณ 300 คน โดย สนข.Reuters รายงานว่า นางจาซินดา อาร์เดิร์น นรม.นิวซีแลนด์ กล่าวว่า เป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและเป็นเหตุรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 49 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 20 ราย พร้อมทั้งยกระดับเตือนภัยเป็นระดับสูงสุด ตร.ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่มีแนวคิดรุนแรงได้ 4 คน (ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 1 คน) ทั้งหมดไม่ได้อยู่ใน watchlists ของ จนท.ตร. โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุคาดว่าคือนาย Brenton Tarrant ชาวออสเตรเลีย อายุ 28 ปี และพบการเผยแพร่วิดีโอการก่อเหตุบนสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่นางเรตโน มัรซูดี รมว.กต.อินโดนีเซีย ออกมาประณามการก่อเหตุครั้งนี้ และข้าหลวงใหญ่มาเลเซียประจำนิวซีแลนด์ระบุว่า มีชาวมาเลเซีย 1 คนได้รับบาดเจ็บ
18/03/2562
  จีนยับยั้งข้อเสนอขึ้นบัญชีดำผู้นำกลุ่ม Jaish-e-Mohammed (JeM)
สนข.รอยเตอร์สรายงานเมื่อ 14 มี.ค.62 ว่าจีนใช้สิทธิ์ยับยั้งข้อเสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ขึ้นบัญชีดำนาย Masood Azhar ผู้ก่อตั้งและผู้นำกลุ่ม Jaish-e-Mohammed (JeM) ซึ่งก่อเหตุโจมตีหน่วยตำรวจอินเดียเมื่อ 14 ก.พ.62 ส่งผลให้ตำรวจอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย 40 นาย จีนในฐานะหนึ่งในสมาชิกถาวร UNSC ใช้สิทธิ์ยับยั้งข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งเสนอโดยสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ที่ต้องการขึ้นบัญชีดำนาย Masood ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธ ห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สิน โดยระบุเพียงว่าจีนต้องการเวลาในการพิจารณา สร้างความไม่พอใจให้กับอินเดียเป็นอย่างมากและเกิดกระแสเรียกร้องในสื่อสังคมออนไลน์ของอินเดียให้คว่ำบาตรสินค้าจีน อย่างไรก็ตาม สอท.สหรัฐฯ/นิวเดลีออกแถลงการณ์ระบุว่า สหรัฐฯจะผลักดันให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงรายชื่อปัจเจกบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำให้มีความถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ จีนเคยใช้สิทธิ์ยับยั้งข้อเสนอขึ้นบัญชีดำนาย Masood ผู้นำกลุ่ม JeM ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกลุ่ม Al-Qaida มาแล้วเมื่อปี 2559 และ 2560 แม้ว่ากลุ่ม JeM ถูก UNSC ขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้ายตั้งแต่ปี 2544
15/03/2562
  รัฐสภาสหราชอาณาจักรมีมติเลื่อนกำหนดออกจาก EU
สนข.บีบีซีรายงานเมื่อ 14 มี.ค.62 ว่ารัฐสภา ของสหราชอาณาจักร มีมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นให้เลื่อนกำหนดที่ประเทศจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) ออกไป ด้วยคะแนน 412 ต่อ 202 เสียง สนับสนุนญัตติของรัฐบาลที่เสนอให้มีการขยายกรอบเวลาของมาตรา 50 โดยหลังจากนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักร นำโดยนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ จะต้องไปขอความเห็นชอบจาก EU ให้เลื่อนกำหนดเวลาที่จะถอนตัวออกไปจากกำหนดเดิมใน 29 มี.ค.62
15/03/2562
  ศาลมาเลเซียปฏิเสธคำร้องปล่อยตัวหญิงเวียดนามที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
นสพ.VnExpress International ของเวียดนามรายงานเมื่อ 14 มี.ค.62 ว่า สอท.เวียดนาม/กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย แสดงความเสียใจกรณีศาลมาเลเซียปฏิเสธการถอนฟ้องและปล่อยตัว น.ส.Doan Thi Huong ซึ่งถูกกล่าวหาว่า มีส่วนร่วมในการสังหารนายคิม จ็อง-นัม พี่ชายต่างมารดาของนายคิม จ็อง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ที่ท่าอากาศยานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อ 13 ก.พ.60 ขณะที่ น.ส.Siti Aisyah จำเลยร่วมชาวอินโดนีเซียกลับได้รับการปล่อยตัวเมื่อ 11 มี.ค.62 นาย Le Quy Quynh ออท.เวียดนาม/กัวลาลัมเปอร์ ให้สัมภาษณ์สื่อดังกล่าวว่า เวียดนามจะพยายามกดดันมาเลเซียต่อไป และจะดำเนินการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของชาวเวียดนามอย่างถึงที่สุด เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างยุติธรรมและปล่อยตัว น.ส.Huong อย่างรวดเร็ว
15/03/2562