ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2561
06/06/2562
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
31/05/2562
ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
10/05/2562
ประกาศกลุ่มนิติการ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
12/10/2561
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 11
10/10/2561
ประกาศกลุ่มนิติการ สขช. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
16/07/2561
ประกาศกลุ่มนิติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ กำหนดวิธีการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระบบเกี่ยวกับการสอบ
06/07/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
06/07/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
06/07/2561
ประกาศกลุ่มนิติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กำหนดวิธีการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระบบเกี่ยวกับการสอบ
05/07/2561