ข่าวประชาสัมพันธ์

124 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
24/08/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ
24/08/2562
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน)
31/07/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
22/07/2562
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
12/07/2562
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (คนสวน)
08/07/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
25/06/2562
ประกาศ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2561
06/06/2562
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
31/05/2562
ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
10/05/2562