ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
22/10/2563
  ใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 13
14/10/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
11/09/2563
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
03/09/2563
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
03/09/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
03/08/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวันประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
31/07/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
13/07/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
30/06/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
12/05/2563