ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558
04/02/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
20/01/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557
08/01/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
30/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.57 - 8 พ.ค.58
08/12/2557
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558
18/11/2557
ใบสมัคร หลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7
06/11/2557
กำหนดการศึกษาหลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7
06/11/2557
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7
06/11/2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2557
03/11/2557