ข่าวประชาสัมพันธ์

153 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7
06/11/2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2557
03/11/2557
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
30/10/2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2557
03/10/2557
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558
10/09/2557
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558
08/09/2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2557
02/09/2557
คู่มือการจัดหาพัสดุ
25/08/2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2557
05/08/2557
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
02/07/2557