ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
08/12/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
08/12/2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
17/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
13/11/2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
02/11/2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๐
16/10/2560
ใบสมัครและโครงสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10
28/09/2560
ประกาศ สำนัก 10 สขช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
18/09/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) จำนวน 1 เครื่อง
18/09/2560
  ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
13/09/2560