ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของ สขช. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
04/09/2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการข่าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการข่าว และ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
31/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศึกษาและรายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร บมช.รุ่นที่ 9
07/08/2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการข่าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
11/07/2560
ประกาศสำนักงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักการข่าว
30/05/2560
รายงานต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
17/05/2560
  สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบปีที่ 63
27/12/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการศึกษาหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 9
12/10/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
11/10/2559
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
16/09/2559