ข่าวประชาสัมพันธ์

153 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
11/10/2559
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
16/09/2559
  สาร พลอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
28/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
08/10/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558
07/10/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
21/09/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ประจำปี 2558
21/09/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558
03/09/2558
ใบสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 8
31/08/2558
กำหนดการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 8
31/08/2558