ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
  สาร พลอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
28/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
08/10/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558
07/10/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
21/09/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ประจำปี 2558
21/09/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558
03/09/2558
ใบสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 8
31/08/2558
กำหนดการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 8
31/08/2558
โครงสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 8
31/08/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2558
06/08/2558