ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558
05/08/2558
  รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือบันทึกความจำ 39 ปีกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และหนังสือไล่ล่าจารชน
23/07/2558
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคและยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการข่าว จชต. ประจำปีงบประมาณ 2558
20/07/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (7 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2558
09/07/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558
06/07/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในวังปารุสวัน (อาคาร 6 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์) ประจำปี 2557 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/07/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/06/2558
ร่างประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
22/06/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
22/06/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
22/06/2558