ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7
21/05/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
21/05/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
14/05/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2558
06/05/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2558
08/04/2558
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
30/03/2558
หลักสูตร "การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและไซเบอร์"
18/03/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
05/03/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
05/03/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558
19/02/2558