ข่าวกิจกรรม

3 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
สารจากผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เชื่อมโยงไปที่ .. https://www.nia.go.th/niaweb59/images/Message.jpg
24/11/2560
ประกาศรับสมัคร

เชื่อมโยงไปที่ .. https://nia.thaijobjob.com/
01/03/2560
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
22/02/2560