สถานการณ์ COVID-19

810 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
  อินเดีย
อินเดีย ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 จะเริ่มเปิดให้เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศทำการบินเข้า-ออกอินเดีย ใน 15 ธ.ค.64 หลังจากอินเดียมีคำสั่งห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินพาณิชย์ทำการบินเข้าอินเดีย ตั้งแต่ 23 มี.ค.63 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก
27/11/2564
  อินเดีย
อินเดีย ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 บริษัท Serum Institute of India (SII) เริ่มจัดส่งวัคซีน Covishield ให้โครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และพันธมิตรอีกครั้ง หลังจากรัฐบาลอินเดียสั่งระงับการส่งออกวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ชั่วคราว ตั้งแต่ มี.ค.64 เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ
27/11/2564
  สิงคโปร์
สิงคโปร์ ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากไทยที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยช่องทางพิเศษชนิด Vaccinated Travel Lane (VTL) โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 14 ธ.ค.64 และจะเพิ่มกัมพูชา ฟิจิ มัลดีฟส์ ศรีลังกา และตุรกี ให้อยู่ในกลุ่ม VTL เช่นเดียวกับไทย ใน 16 ธ.ค.64
27/11/2564
  สิงคโปร์
สิงคโปร์ ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 จะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางมาจากบอตสวานา เอสวาตีนี เลโซโท โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว ในห้วง 14 วัน เดินทางเข้าประเทศหรือต่อเครื่องบินตั้งแต่ 27 พ.ย.64 เวลา 23.59 น.
27/11/2564
  องค์การอนามัยโลก (WHO)
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 ขึ้นทะเบียนเชื้อ COVID-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ B.1.1.529 หรือโอไมครอน (Omicron) เป็นไวรัสสายพันธุ์น่ากังวล (VOC) โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นเชื้อที่ตรวจพบครั้งแรกที่แอฟริกาใต้
27/11/2564
  ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 ห้ามเที่ยวบินจาก 7 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ได้แก่ ซิมบับเว นามิเบีย บอตสวานา เลโซโท เอสวาตินี โมซัมบิก และแอฟริกาใต้ ทำการบินเข้าฟิลิปปินส์ จนถึง 15 ธ.ค.64 เวลา 12.00 น. เนื่องจากห่วงกังวลถึงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน
27/11/2564
  เบลเยียม
เบลเยียม ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 ตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอนรายแรก ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยผู้ป่วยมีอาการของโรคและตรวจพบเชื้อ เมื่อ 22 พ.ย.64
27/11/2564
  ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากบอตสวานา เอสวาตีนี เลโซโท นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว ตั้งแต่ 27 พ.ย.64 เวลา 0.00 น. ต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 10 วัน
27/11/2564
  ซาอุดีอาระเบีย
ซาอุดีอาระเบีย ระบุเมื่อ 25 พ.ย.64 จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาจากอินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน อียิปต์ และบราซิล เดินทางเข้าซาอุดีอาระเบียได้โดยตรง ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 จากเดิมที่กำหนดให้ผู้เดินทางมาจากประเทศดังกล่าว ต้องเดินทางออกจากประเทศไปพำนักในประเทศอื่นก่อนเป็นเวลา 14 วัน
26/11/2564
  ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ ระบุเมื่อ 26 พ.ย.64 จะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบสองโดสแล้ว และมาจากประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดอยู่ในระดับต่ำ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ใน 1 ธ.ค.64 โดยไม่ต้องกักตัวที่โรงแรม
26/11/2564