ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

207 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562)
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3027 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์สัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศทส. ส่วนบริหารข้อมูลกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6077 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กจ 4959 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นิสสัน ทะเบียน ขพ 9697 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กข 3815 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2563