ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

198 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คเครื่องยนต์ตามวงรอบรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน 5 กอ 132 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3021 กท. สำนัก 4
13/11/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
11/11/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชฬ-6073 กท. สำนัก 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สขช.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานราชครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2562
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2562