ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

188 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
  ประกาศเผยแพร่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด
13/05/2563
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
17/09/2562
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)
13/08/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/07/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีคัดเลือก
31/07/2562
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)
12/06/2562
ประกาศเปิดเผย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
03/05/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ
17/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/04/2562