ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

204 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตรวจสอบการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้าสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ตแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรเช่าระบบสื่อสารโทรคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานวังปารุสกวันและสำนักงานราชครู ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาการสื่อสาร จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก สำนักงาน สขช. ส่วนหน้า จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2562