ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

225 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์แบบทดสอบสำหรับสอบคัดเลือกตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน กง9046 สำนัก 4 จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อราง PVC สำหรับเดินสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วน จำนวน 25 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 5 กฒ 3381 กทม. สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ประจำ ชปก.541 จ.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6105 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงานส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.211 จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงานส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.242 จ.ตาก
06/12/2562