ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

190 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์
25/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์อีซูซุ ชฬ 6088 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์อีซูซุ ฌอ 2048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3021 กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฟิล์มลดแสงติดกระจกรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน กต 2139 ภก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์อีซูซุ กล 135 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสวิทซ์ไฟแบบกระตุกห้องทำงาน สำนักอำนวยการ สำนักงานราชครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2562