ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

173 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
20/06/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18/06/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3007 กทม. สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนัก 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2561
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
30/05/2561
  ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
29/05/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตึกวังปารุสก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กน 3318 สงขลา สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กค 4201 ตรัง สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2561