ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

185 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3027 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3007 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฎฎ-4431 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน สน 5380 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2560
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
23/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน กข 5232 เบตง สำนัก 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA ยี่ห้อพานาโซนิค จำนวน 20 ก้อน
17/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คเครื่องยนต์ตามวงรอบ รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน กค 4201 อีซูซุ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน ชฬ 6073 จำนวน 1 คัน ซื้อยางรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ชฬ 6077 จำนวน 1 คัน
13/11/2560