ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

197 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์นามบัตรอภินันทนาการ จำนวน 400 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2563
ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
05/10/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/10/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ ชปก.311 จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/10/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/10/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/09/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ ที่สำนักงานวังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2563
ประกาศ สขช.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01/09/2563
ประกาศ สขช.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01/09/2563
ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4)
09/07/2563