ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

212 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
  ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19/10/2561
  ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำ สนง.ราชครู ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฮท 3828 กทม.
10/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.521 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.511 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.521 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.531 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกากรเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.541 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.511โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.531 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561