ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

182 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด/หมดความจำเป็นในการใช้งาน (งบประมาณ)
12/12/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮร 2549 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฎฎ 4430 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2561
ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
07/12/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/12/2561
ประกาศ สขช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์นิสสัน 6 กก 3026 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฎช 3937 กทม. สำนัก 10 โดยเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2561