ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

203 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
17/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ภายใน ชปก.11 จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2562
  ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ที่ สนง.สขช. บ้านสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ที่ สนง.วังปารุสก์และราชครู ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข่าวออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข่าวออนไลน์ต่างประเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
  ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์สำนัก 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
  ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ สนง.ผบ. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
  ประกาศ สขช. เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562