ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

225 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (ยานพาหนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กน 3318 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน งจ 2309 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ขน 2547 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน สอ 7835 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อเก็บสายไฟพร้อมปลั๊กและเต้ารับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2563