ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

353 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 10 สำนักงานราชครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน กง 9046 กาญจนบุรี สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
02/11/2564
ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 4)
27/10/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3027 สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน 4 กม 6037 กทม. สำนัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ขน 2547 สงขลา สำนัก 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 45 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2564