ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

166 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์นิสสัน 6 กก 3027 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาถุงซิปล็อคใส
20/07/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน กข 5231 เบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ
30/03/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2560
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าวนิวส์เซ็นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
28/08/2560
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าว Online ประจำปีงบประมาณ 2561
28/08/2560
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแม่ข่ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561
28/08/2560
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ภายใน สขช. (สนง.วังปารุสกวัน และ สนง.ราชครู) ประจำปีงบประมาณ 2561
28/08/2560
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแม่ข่ายที่ สนง.วังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2561
28/08/2560