ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

295 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3031 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08/04/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน สอ 7835 กทม. สำนัก 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2564
ประกาศเผยแพร่รายการผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)
30/03/2564
ประกาศเผยแพร่รายการผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)
30/03/2564