ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

205 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศเผยแพร่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท โซลูชั่น เอ็กซ์เพิร์ท คอร์เปอเรชั่น จำกัด
13/05/2563
ประกาศเผยแพร่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด
13/05/2563
  ประกาศเผยแพร่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด
13/05/2563
  ประกาศเผยแพร่ แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท พี.8 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
08/05/2563
ประกาศเผยแพร่ แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด
08/05/2563
ประกาศเผยแพร่ แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท รดาธร จำกัด
08/05/2563
ประกาศเผยแพร่ แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จำกัด
08/05/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ (Video Conterence) (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/2563
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
17/09/2562
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)
13/08/2562