ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

204 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของสถาบันการข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ของกองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำ ชปก.311 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้าสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ภายในศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2562
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
17/09/2562
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)
13/08/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/07/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีคัดเลือก
31/07/2562