ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

204 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)
12/06/2562
ประกาศเปิดเผย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
03/05/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ
17/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด/หมดความจำเป็นในการใช้งานของปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ)
19/03/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)
05/02/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/01/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19/12/2561