วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online
สมัครรับราชการในตำแหน่งทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
พบระเบิดมือ 3 ลูก กระสุนปืน M 16 จำนวน 76 นัด ในรัฐปีนังของมาเลเซีย
ร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของมาเลเซียอยู่ระหว่างการยกร่างในขั้นตอนสุดท้าย
สื่อต่างประเทศกระแสหลักรายงานข่าวการเยือนไทยของ ผช.รมว.กต.สหรัฐฯ
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลีใต้
การประชุม รมว.กต.อาเซียนจะให้ความสำคัญกับปัญหาทะเลจีนใต้
กลุ่มแฮกเกอร์ Lizard Squad โจมตีเว็บไซต์ Facebook โปรแกรม Instagram
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.57 - 8 พ.ค.58  04...��ҹ���
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558  
กำหนดการศึกษาหลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7  
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558   
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน