วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
ผู้ต้องสงสัยเป็นชาวอุยกูร์ที่ถูกจับกุมในอินโดนีเซียอาจถูกส่งกลับจีน
ออสเตรเลียจะเข้าร่วมการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย
ครม.เกาหลีใต้เห็นชอบร่างกฎหมายปราบปรามการทุจริต
BGF สั่งปิดท่าเรือขนส่งสินค้าชายแดนไทย - เมียนมา ริมน้ำเมย 23 จุด
ลาวกังวลต่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือขนส่งสินค้า
เวียดนามช่วยเหลือกัมพูชาก่อตั้งโรงเรียนทหารช่างในกัมพูชา
ฮ่องกงตรวจสอบข้อมูลผู้ช่วยแม่บ้านชาวอินโดนีเซียในฮ่องกงเดินทางไปซีเรีย
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
หลักสูตร "การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและไซเบอร์"  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558  
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558   
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.57 - 8 พ.ค.58  
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7