วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online
สมัครรับราชการในตำแหน่งทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
ลาวจะจัดประชุมผู้นำกลุ่มประเทศในอินโดจีน
การเจรจาปัญหานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับ 6 ชาติมหาอำนาจยังไม่ได้ข้อยุติ
เมียนมาร์เผชิญภาวะราคาข้าวตกต่ำ
มาเลเซียสนใจนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรเพื่อมีบทบาทนำระดับโลก
กรุงจาการ์ตาจะทำข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองต่าง ๆ 21 เมือง รวมทั้งโตเกียว กรุงเทพ และเมืองสำคัญในสหรัฐฯ
รมว.กห.จีนระบุควรมีสายด่วนเพื่อจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าว และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
กำหนดการศึกษา หลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7  
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7  
ใบสมัคร หลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558   
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558