วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online
สมัครรับราชการในตำแหน่งทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“…ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาล ในการผลิตน้ำให้แก่เรา น้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาต่าง ๆ ของชาติ
เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อทะนุบำรุง
สภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย...”
 
พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒๔ กันยายน ๒๕๓๔
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
สื่อมวลชนต่างชาติให้ความสนใจการพิพากษาคดีนักเคลื่อนไหวด้านแรงงานชาวอังกฤษถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท
จีนและอาเซียนยังไม่บรรลุความตกลงกรอบเวลาปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้
เมียนมาจะจัดพบหารือระหว่างผู้นำรัฐบาล พรรคการเมือง และกลุ่มเชื้อชาติเป็นครั้งแรก
โครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างมาเลเซีย – สิงคโปร์จะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในปี 2563
ธนาคารโลกจัดไทยอยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศที่น่าประกอบธุรกิจ
องค์กรข้าวกัมพูชาวิตกนโยบายการบริหารจัดการข้าวของไทยอาจส่งผลกระทบต่อกัมพูชา
UNCTAD จะช่วยเหลือเมียนมาให้หลุดจากบัญชีประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)   
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2557  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558   
ประกาศศูนย์ข่าวเปิด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำปี 2557  
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๖  
พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งตู้ปณ.9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300