วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2558

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารของอินโดนีเซียมีความเห็นไม่สอดคล้องกันในเรื่องโรฮิงญา
ออสเตรเลียเตรียมส่งตัวผู้ลี้ภัยชุดแรก 4 คนไปกัมพูชา
จีนไม่พอใจที่อินโดนีเซียจมเรือประมงผิดกฎหมายของต่างชาติ
จีนประท้วงเมียนมาร์กรณียิงปืนใหญ่เข้ามาในเขตจีน
สหรัฐฯ ยินดีช่วยแบ่งเบาภาระด้านการช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮิงญา
UN ชื่นชมประเทศในเอเชีย ตอ.ต.ที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาผู้อพยพ
ออสเตรเลียไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้ผู้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศตะวันตก
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป   
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2558  
พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งตู้ปณ.9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300