วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
สมัครรับราชการในตำแหน่งทั่วไป
“...ชาติบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้า อาณาประชาราษฎร
จะได้รับความผาสุกเพียงไรหรือไม่ ย่อมอาศัยการที่ท่าน
ทั้งหลายจะสมัครสมานสามัคคีกัน ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
หวังประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยยึดมั่นในการสร้างเสริมความ
วัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเรา และส่งเสริม
ประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง...”
 
พระราชดำรัส ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา (ชุดที่ ๒) ครั้งแรก
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๐
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
สื่อมวลชนต่างประเทศลดความสนใจสถานการณ์การเมืองไทย
เมียนมาเชิญองค์กรบรรเทาทุกข์ต่างประเทศกลับเข้าไปปฏิบัติงาน
นายซัม รังสี ประธานพรรค CNRP พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาจะได้เป็น ส.ส.
เครื่องบินโดยสารประสบเหตุร้ายเป็นครั้งที่ 3 ใน 8 วัน
กัมพูชาเตรียมเปิด สนง.หนังสือเดินทางเพิ่มอีก 6 แห่งใน 6 จังหวัดอำนวยความสะดวกแก่แรงงานกัมพูชาที่ต้องการเดินทางมาทำงานในไทย
สถานการณ์ในเขตฉนวนกาซาเมื่อ 24 ก.ค.57 ยังคงมีความรุนแรง
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) รายงานตัว   
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าว และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับ รปภ. และรายชื่อผู้ส่งคำขวัญและคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา   
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2557   
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำปี 2557  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2557   
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๖