วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
สมัครงาน
“...ชาติบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้า อาณาประชาราษฎร
จะได้รับความผาสุกเพียงไรหรือไม่ ย่อมอาศัยการที่ท่าน
ทั้งหลายจะสมัครสมานสามัคคีกัน ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
หวังประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยยึดมั่นในการสร้างเสริมความ
วัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเรา และส่งเสริม
ประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง...”
 
พระราชดำรัส ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา (ชุดที่ ๒) ครั้งแรก
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๐
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
ผบ.กกล.ส่วนกลางอียิปต์ หัวหน้าปราบปรามผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีมุฮัมมัด มุรซี ถูกสังหารจากเหตุระเบิดใต้รถยนต์ที่นั่งเมื่อ 23 เม.ย.57
รมว.มท.เนเธอร์แลนด์เผยมีชาวดัตช์ 2 คนปฏิบัติการก่อการร้ายแบบฆ่าตัวตายในอิรักและซีเรีย
รัฐบาลศรีลังกามีแผนอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติเอกชนขึ้นในศรีลังกา 10 มหาวิทยาลัยภายในปี 2563
สำนักงานสถิติ EU เผยสัดส่วนการขาดดุลของรัฐบาลประเทศใน EU ต่อ GDP ลดลงแต่สัดส่วนหนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบปี 2555 กับปี 2556
นสพ.The Straits Times ของสิงคโปร์เสนอบทความของนาย Nirmal Ghosh ผู้สื่อข่าวประจำไทยว่ากำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ของไทยยังไม่แน่นอน
ที่ประชุม SOM on DOC และการประชุม จนท.อาวุโสอาเซียน - จีน ที่พัทยา ยืนยันจะร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลให้ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2557   
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยการ หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำปี 2557  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cs.sci.ku.ac.th  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ  
กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ประสงค์จะขอแลกเหรียญฯ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.treasury.go.th  
คู่มือการจัดหาพัสดุ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ   
พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งตู้ปณ.9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300