วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online
สมัครรับราชการในตำแหน่งทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
ผลการเยือนเวียดนามของ นรม.ไทย
การเลือกตั้งทั่วไปของไทยอาจเลื่อนออกไป
การประชุมสุดยอดสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (SAARC)
โอเปกตกลงคงการผลิตน้ำมัน
ผลการเยือนลาวของ นรม.ไทย
กต.ตุรกีร้องขอให้ไทยส่งผู้ที่เชื่อว่าเป็นชาวอุยกูร์ 300 คนไปให้ตุรกี
อินเดียยังไม่พบกลุ่ม IS เข้ามาปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าว และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
กำหนดการศึกษา หลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7  
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7  
ใบสมัคร หลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558   
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558