วันอังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online
สมัครรับราชการในตำแหน่งทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“…ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาล ในการผลิตน้ำให้แก่เรา น้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาต่าง ๆ ของชาติ
เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อทะนุบำรุง
สภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย...”
 
พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒๔ กันยายน ๒๕๓๔
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
ทหารเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ปะทะกันเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 วัน
จีนยังไม่ฟื้นฟูการเจรจาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์กับสหรัฐฯ
นักบินสายการบิน Lufthansa ของเยอรมนีจะหยุดบินชั่วคราว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา
มาเลเซียเริ่มใช้กฎหมายควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
กัมพูชาและออสเตรเลียยืนยันดำเนินตามข้อตกลงส่งตัวผู้ลี้ภัย
เมียนมาจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านไฟฟ้าให้ดีขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงาน และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2557  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าว และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)   
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด ชมสปอตและสารคดีวิทยุ ได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558   
ประกาศศูนย์ข่าวเปิด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำปี 2557  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าว และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน