วันอาทิตย์ ที่ 21 ธันวาคม 2557

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online
สมัครรับราชการในตำแหน่งทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
กัมพูชาขอตรวจสอบวัตถุโบราณที่ไทยจับกุมได้
เกาหลีเหนือตอบโต้สหรัฐฯ กรณีถูกกล่าวหาว่าโจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัท Sony Pictures
กลุ่ม IS สังหารนักรบต่างชาติที่พยายามหลบหนีออกจากซีเรีย
จีนลงนามเพิ่มการนำเข้าข้าวและยางพาราจากไทย
จีนเสนอกองทุนและเงินช่วยเหลือแก่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
แคนาดาจะพิจารณาจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) กับไทย
กต.สหรัฐฯ เตือนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ทั่วโลกให้ระมัดระวังสูงสุดในช่วงเทศกาลวันหยุด
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.57 - 8 พ.ค.58  05...��ҹ���
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)  
กำหนดการศึกษา หลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7  
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558   
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘  
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558  
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558