วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  
GES Survey Online

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
สมัครรับราชการในตำแหน่งทั่วไป
“…ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาล ในการผลิตน้ำให้แก่เรา น้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาต่าง ๆ ของชาติ
เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อทะนุบำรุง
สภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย...”
 
พระราชดำรัส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒๔ กันยายน ๒๕๓๔
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
องค์การนิรโทษกรรมสากลมีท่าทีเป็นบวกต่อการปฏิบัติงานของ คสช.
เกาหลีใต้ขยายความร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขง
สหภาพยุโรปมีมติใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซีย
สื่อสิงคโปร์ระบุสถานการณ์การเมืองไทยหลังการยึดอำนาจเป็นช่วงเวลาหยุดพักของนักการเมือง
เมียนมาปรับลดเวลาเคอร์ฟิวในมัณฑะเลย์เป็นครั้งที่ 3 หลังสถานการณ์ความขัดแย้งทางศาสนาในพื้นที่ดีขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งล่ามภาษาต่างประเทศ   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) รายงานตัว   
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าว และเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ)   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญเกี่ยวกับ รปภ. และรายชื่อผู้ส่งคำขวัญและคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา   
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2557   
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำปี 2557  
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๖