วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558

หัวข้อที่น่าสนใจ

  ค้นหา  

การรักษาความปลอดภัย

NIA Channel
NIA Channel
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”
 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
 
แจ้งข้อมูลและส่งข้อคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ  
รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจอ่านทั้งหมด>>
สื่อมวลชนต่างประเทศเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญของไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย
หน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซียเตือนเรื่องมุสลิมหัวรุนแรงในตะวันออกกลางและเอเชีย
รัสเซียเตรียมยื่นแผนโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการวิจัยให้อินโดนีเซีย
จีนจะซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซีย
ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด>>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2558  
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558   
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.57 - 8 พ.ค.58  
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 7  
กำหนดการศึกษาหลักสูตร บมช. รุ่นที่ 7  
พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งตู้ปณ.9 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 10300